• Relasjonell kapasitet

Relasjonell kapasitet

Af Joint Action

Relasjonell kapasitet er kort fortalt evnen til å skape et sterkt og produktivt samarbeid på tvers av faglige og organisatoriske grenser og på tvers av formelle hierarkier, hvor og når arbeidet krever det. Les artikkelen for en rask gjennomgang.

Hva er relasjonell kapasitet?

Kort fortalt handler relasjonell kapasitet om evnen til å skape et godt og fruktbart samarbeid på tvers av faglige og organisatoriske grenser og på tvers av formelle hierarkier – og det handler om en sterk og sammenhengende ledelsesinnsats, både horisontalt på tvers av organisatoriske enheter og vertikalt på tvers av ledelseshierarkiet.

Det er den formen for samarbeide som skaper:

 
1

Høy kvalitet og effektivitet sammenlignet med de mest komplekse og kostbare arbeidsprosessene

 
2

Motivasjon for å ta aktiv del i og ansvar for strategiske ledelsesinitiativer

 
3

En høy grad av endringsevne – evnen til å håndtere planlagte og ikke-planlagte endringer på en kompetent måte

 
4

Forutsetningene for mer smidige og innovative organisasjoner

Hvorfor jobber man med relasjonell kapasitet?

Vi bruker et spesialutviklet analyseverktøy, Joint Action Analytics, til å danne oss en oversikt over den relasjonelle kapasiteten. Det er en veldig effektiv måte å skape overblikk over vanligvis svært komplekse arbeidsprosesser på – når man er mest avhengig av at samspillet mellom fagfolkene fungerer godt.

Ved hjelp av analysen kan vi i første omgang spørre alle involverte om hvordan de opplever samarbeidet med relevante kollegagrupper. Etter å ha behandlet analysen kan vi se konkret hvor de største utfordringene ligger.

Samtidig kan vi også se om utfordringene dreier seg om manglende respekt, manglende kunnskap om andres arbeidsoppgaver, manglende evne til å finne gode løsninger på nye utfordringer, eller om det skyldes utfordringer med evnen til å løse problemene som oppstår.

Hvordan udvikler man Relationel Kapacitet?

Noen av faktorene som er viktige for å utvikle en bærekraftig relasjonell kapasitet i en organisasjon, er å sikre kvaliteten på det tverrgående samarbeidet og å styrke relasjonene i ledelseskjeden slik at de har den kvaliteten som er nødvendig for å oppnå en sterk implementeringskraft.