Rettigheter nettsted

Rettigheter nettsted

Denne hjemmesiden og dette domenet eies av Joint Action Analytics A/S. Innhold, programvare, tekst, logo, navn, bilder og videoer tilhører Joint Action Analytics og er beskyttet av opphavsrettsloven og annen lovgivning. Innhold på denne hjemmesiden kan kun brukes etter forutgående avtale.

Hjemmesiden vår inneholder flere typer informasjon – generell informasjon, case-beskrivelser, artikler og blogger. Informasjonen er forsøkt gjengitt så presist og oppdatert som mulig. Joint Action Analytics kan imidlertid ikke garantere at innholdet er komplett, nøyaktig gjengitt, fullstendig oppdatert, eller at gjengivelse ikke er skjedd i strid med tredjeparts rettigheter.

Joint Action Analytics fraskriver seg ethvert ansvar for tilgangen til eller innholdet på nettsteder som eies av tredjeparter, i det omfang vi legger ut lenker til andre nettsteder fra hjemmesiden.

Joint Action Analytics kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tap av noen art som kan oppstå, direkte eller indirekte, ved bruk av innholdet på denne hjemmesiden, herunder virus.

Joint Action Analytics forbeholder seg retten til uten forutgående varsel å endre innholdet på hjemmesiden eller legge den ned.

Joint Action Analytics tar gjerne imot kommentarer og opplysninger om feil, unøyaktigheter eller annet som vedrører hjemmesiden. Slike kommentarer og opplysninger tilhører Joint Action Analytics, og Joint Action Analytics kan fritt bruke disse uten begrensninger.

Bruken av denne hjemmesiden og tvister som måtte oppstå i forbindelse med denne hjemmesiden, skal behandles i en dansk domstol og etter dansk rett.