Retningslinjer for informasjonskapsler og personvern

Oppdatert 07.09.2022.

Retningslinjer for informasjonskapsler og personvern

Introduksjon

Denne personopplysningspolitikk (heretter kalt «Retningslinjene») beskriver hvordan Joint Action Analytics A/S (heretter kalt «oss», «vi» eller «vår») samler inn og lagrer personopplysninger i forbindelse med kjøp av tjenester, medlemskap, produkter eller generell bruk av nettstedet vårt.

Retningslinjen er utformet og gjort tilgjengelig for å overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 av 27. april 2016) (heretter kalt «GDPR») og reglene der om informasjonsplikt.

Innsamling av informasjon ved bruk av informasjonskapsler

Ved besøk og bruk av nettsiden vår samles og brukes informasjonskapsler på grunnlag av samtykke. Informasjon i disse informasjonskapslene inkluderer søkeord på nettstedet vårt, nettlesertype, IP-adresse, søkeord på andre nettsteder, plassering ved pålogging (heretter kalt «informasjonskapseldata»).

Informasjonskapseldata brukes til å forbedre nettsiden vår og brukeropplevelsen, for å gjennomføre målrettet markedsføring, forebygging av svindel og juks, levering av varer og tjenester, kundestøtte, for å forhindre ugyldige pålogginger, for å gjennomføre målrettet markedsføring.

Bruk av informasjonskapsler for innsamling av informasjon og data skjer også i henhold til informasjonskapselbekendtgørelsen (nr. 1148 av 9. desember 2011), § 3.

Hvis du ønsker å avvise eller begrense informasjonskapslene som plasseres på datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt, kan du alltid gjøre dette ved å endre innstillingene i nettleseren din. Du bør imidlertid være oppmerksom på at avvisning eller begrensning av informasjonskapsler har innvirkning på nettsidens funksjonalitet, og dette vil resultere i funksjoner på nettsiden som du ikke kan se. Alle nettlesere tillater at informasjonskapsler slettes kollektivt eller individuelt. Hvordan dette gjøres avhenger av nettleseren som brukes. Hvis du bruker flere ulike nettlesere, må du huske å slette informasjonskapsler i alle nettlesere.

Typer af personoplysninger som opbevares                  

Vi lagrer personopplysninger om deg når dette er relevant og i samsvar med gjeldende lovgivning. Avhengig av de spesifikke omstendighetene kan de lagrede personopplysningene inkludere følgende typer personopplysninger: navn, telefonnummer, e-post, IP-adresse, brukernavn, passord.

Hvis vi trenger å samle inn og lagre ytterligere personopplysninger enn det som er angitt ovenfor, vil vi informere deg om dette ved innsamlingen. Slik informasjon kan også gis når denne politikk oppdateres.

Formålet med å lagre personopplysninger

Vi lagrer kun dine personopplysninger for legitime formål i samsvar med GDPR. Avhengig av omstendighetene kan personopplysningene lagres for følgende formål:

a) For å besvare henvendelser og/eller klager fra brukere, kunder eller medlemmer.

b) For å gi tjenestekunngjøringer og informasjon til brukere, kunder eller medlemmer.

c) For å sende direkte markedsføring til brukere, kunder eller medlemmer (som e-post, MMS, direktemeldinger på sosiale medier osv.).

d) Sende nyhetsbrev via e-post.

e) Å profilere brukere, kunder eller medlemmer ved å analysere og forutsi deres preferanser og/eller oppførsel.

f) For å kunne gi støtte- og servicemeldinger, inkludert svare på spørsmål eller klager og sende oppdateringer om våre produkter og tjenester.

g) For å forbedre våre produkter, tjenester eller nettsider.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Vi lagrer kun personopplysningene dine når vi har et juridisk grunnlag i henhold til GDPR. Lagring av personopplysninger skjer i henhold til de spesifikke omstendighetene på grunnlag av følgende behandlingstillatelse:

Dersom vi har bedt om ditt samtykke til lagring av enkelte spesifikke personopplysninger, er grunnlaget for de spesifikke personopplysningene ditt samtykke, jf. GDPR artikkel 6, ledd. 1, bokstav a, ved at samtykket alltid kan trekkes tilbake ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen som er oppgitt nederst i denne policyen, og dersom samtykket trekkes tilbake vil personopplysningene som er lagret på grunnlag av samtykket slettes, med mindre de kan eller må lagres for eksempel for å overholde en juridisk forpliktelse.

Vi utfører følgende lagring: Dersom vi sender direkte markedsføring til deg, inkludert via e-post, vil vi be om ditt forhåndssamtykke i henhold til gjeldende regler i markedsføringsloven.

Utlevering og overføring av personopplysninger

Vi gir kun personopplysninger videre til andre når loven tillater eller krever det, inkludert når det er relevant og etter din og/eller behandlingsansvarliges eventuelle konkrete forespørsel.

Sletting og lagring av personopplysninger

Vi sørger for at personopplysninger slettes når de ikke lenger er relevante for våre formål som beskrevet ovenfor. Vi lagrer alltid personopplysninger i det tidsrommet som gjeldende lovgivning forplikter oss til, blant annet med det formål å dokumentere etterlevelse av blant annet regnskapslovens bestemmelser. For spørsmål angående lagring av personopplysninger er du velkommen til å kontakte oss på e-postadressen du finner nederst i denne politikken.

Rettigheter til registrerte personer

Registrerte personer har en rekke rettigheter. Dersom du som registrert ønsker å benytte deg av dine rettigheter, må du kontakte oss. Rettigheter inkluderer følgende:

  • Rett til å be om å få se informasjon (innsynsrett): Registrerte personer har rett til å be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg, formålet med behandlingen og om vi videreformidler personopplysningene til andre.
  • Rett til retting (retting): Registrerte personer har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet.
  • Rett til sletting: I spesielle tilfeller har registrerte personer rett til å få slettet enkelte av dine personopplysninger.
  • Rett til begrensning av behandling: Registrerte personer har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av sine personopplysninger. Dersom en registrert person har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi i fremtiden kun behandle opplysningene – bortsett fra lagring – med samtykke, eller med det formål å etablere, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, eller for å beskytte en person eller viktig offentlighet interesser.
  • Rett til å protestere: I visse tilfeller har registrerte personer rett til å protestere mot vår ellers lovlige behandling av deres personopplysninger. Du kan også protestere mot behandling av informasjon for direkte markedsføring.
  • Rett til samtykke: Hvis vi har innhentet ditt samtykke til deler av vår behandling av dine personopplysninger, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Hvis du velger å trekke tilbake samtykket ditt, påvirker det ikke lovligheten av behandlingen basert på samtykket før tilbaketrekkingen.
  • Rett til å overføre informasjon (dataportabilitet): I visse tilfeller har registrerte rett til å motta sine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og til å få disse personopplysningene overført fra en behandlingsansvarlig til en annen uten hindring.

Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om rettigheter til registrerte personer, som du finner på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter som beskrevet ovenfor, vennligst bruk kontaktdetaljene som er oppgitt nederst i denne politikken.

Vi bestreber oss på å gjøre alt for å imøtekomme dine ønsker angående vår lagring av personopplysninger og dine rettigheter som registrert person. Hvis du til tross for vår innsats ønsker å sende inn en klage, kan du gjøre det ved å kontakte det danske datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

Endringer i denne politikken:

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre denne politikken. Hvis vi endrer retningslinjene, vil vi endre datoen og versjonen nederst i dokumentet. Ved vesentlige endringer vil vi varsle deg i form av en synlig melding på vår nettside, e-post eller ved bruk av andre kommunikasjonsmidler.

Forbehold:

Vi tar forbehold for eventuelle feil.
Når du bruker vår hjemmeside, forstår og aksepterer du våre vilkår og betingelser samt våre retningslinjer for personvern.

Kontakt:

For spørsmål eller kommentarer om disse retningslinjene, eller når vi påberoper oss en eller flere rettigheter, kan vi kontaktes på:
E-post: kontakt@joint-action.dk, tlf.: +45 70605097.