Konferanse om Ledelse av Relasjonell Kapasitet

Sammenhengende ledelse, innsats og løsninger. – rundt komplekse velferdsutfordringer

Den 23. og 24. august 2023 ønsker vi velkommen til vår andre konferanse om
Ledelse av Relasjonell kapasitet.

Her vil vi fokusere på:
Offentlige organisasjoner som leverer sammenhengende innsatser og løsninger
– rundt komplekse velferdsutfordringer.

Les mer nedenfor.