Om Joint Action

Historie og bakgrunn

 
1

Hvem vi er

Joint Action er et forsknings- og kompetansecenter som ble stiftet i 2014 og er fundert på systemiske og relationelle teorier.

Vår visjon er å være internasjonalt førende eksperter på sammenhengende innsatser i forhold til de vanskeligste og dyreste velferdsudfordringene vi står overfor i dag og i fremtiden.

Vårt mål er å bidra til å skape betingelsene for at de borgergruppene som har de største utfordringene får de best mulige løsningene gjennom fokus på sammenhengende ledelse, innsatser og løsninger i offentlige organisasjoner.

 
2

Vår historie

I 2017 utviklet vi metoden ”Relationel kapasitet” og vi står bak en lang rekke bøker og artikler om blant annet Relationel Kapasitet og Strategisk Relasjonell Ledelse.

I 2018 utviklet vi analyseplatformen ”Joint Action Analytics” til kartlegging av kvaliteten i det tvergående samarbeidet som vi selger på lisens sammen med ”Joint Action Learning”, som er et modul for strategisk rådgivning til utvikling. Med ”Joint Action Community” sørger vi for å samle offentlige aktører til utveksling av læring på tvers av organisasjoner.

 
3

Hva vi gør

I praksis gjør vi det ved å udvikle og tilby analytiske og dialogiske praksis-verktøy til kartlegging, utvikling og styring ab offentlige organisasjoners evne til tvergående samarbeid omkring utsatte innbyggere.

Vi har fokus på jobbe med forskning og praksisutvikling i offentlige organisasjoner og jobber i dag med ca. 50 kommuner og offentlige kunder i Danmark, Norge, Sverige og USA.