Historie og bakgrunn

Historie og bakgrunn

2014 – joint action a/s

joint action ble stiftet i 2014 av Jacob Storch, som hadde en visjon om å være tett på selve nerven i konsultasjonspraksisen. Denne visjonen skulle forene forskning, ledertrening og vedvarende nysgjerrighet i en ambisjon om alltid å bli bedre. I joint action lå misjonen i arbeid med offentlig sektor, hvor velferdstjenestene utviklet seg mot en mer relasjonell, dialogorientert og brukersentrert tilgang. Utviklingen medførte en revurdering av måten folk møtes av det offentlige på. For å videreføre denne utviklingen slo Jacob Storch og Carsten Hornstrup sammen sine bedrifter og stiftet konsulentfirmaet joint action a/s i 2015. Både Carsten og Jacob hadde tidligere oppnådd gasellestatus med firmaene Rambøll Attractor og MacMann Berg. Carsten tiltrådte med sitt høyaktuelle forskningsprosjekt i ledelse av relasjonell koordinering, noe som støttet joint actions visjoner, forskningsambisjoner, misjon og mål om at fremtidens offentlige sektor skal være en pådriver for samarbeid og dialogsentrert arbeid med og for borgerne.

2017 – Joint Action Analytics

For å få en større innsikt i samarbeidet som fantes med og rundt innbyggerne, utviklet joint action «Joint Action Analytics». Dette utviklingsarbeidet ble gjort fordi bedriftene manglet et hjelpemiddel til å måle og dokumentere organisasjonenes evne til samarbeid på kryss og tvers av avdelinger, når oppgaven krever det. Joint Action Analytics er basert på forskning utført av joint actions a/s samt annen dansk og internasjonal forskning. Med JAA tilgjengelig kunne joint action bruke det spørreskjemabaserte analyseverktøyet til å utvide sin konsulentpraksis. Det gikk imidlertid ikke lang tid før Joint Action Analytics vokste seg større enn konsulentfirmaet joint action – potensialet var større i Analytics enn i konsulenttjenestene. Derfor tok ledelsen i 2017 et strategisk valg om skjære konsulentvirksomheten inn til benet og i stedet gå over til å være en SaaS-bedrift. Bedriften ble en av de første i verden til å produsere nøkkeltall på de samarbeidsrelasjonene som har betydning for et selskaps evne til å sikre kvalitet og effektivitet i arbeidet med komplekse oppgaver.

For å få større innsikt i samarbeidet som fantes med og rundt innbyggerne, utviklet joint action «Joint Action Analytics». Dette utviklingsarbeidet ble gjort fordi bedriftene manglet et hjelpemiddel til å måle og dokumentere organisasjonenes evne til samarbeid på kryss og tvers av avdelinger, når oppgaven krever det. Joint Action Analytics er basert på forskning utført av joint actions a/s samt annen dansk og internasjonal forskning. Med JAA tilgjengelig kunne joint action bruke det spørreskjemabaserte analyseverktøyet til å utvide sin konsulentpraksis. Det gikk imidlertid ikke lang tid før Joint Action Analytics vokste seg større enn konsulentfirmaet joint action – potensialet var større i Analytics enn i konsulenttjenestene. Derfor tok ledelsen i 2017 et strategisk valg om skjære konsulentvirksomheten inn til benet og i stedet gå over til å være en SaaS-bedrift. Bedriften ble en av de første i verden til å produsere nøkkeltall på de samarbeidsrelasjonene som har betydning for et selskaps evne til å sikre kvalitet og effektivitet i arbeidet med komplekse oppgaver.

I slutten av 2018 og inn i 2019 kom Joint Action Analytics’ første eksport, nemlig til Trondheim kommune. Trondheim og Norge ble dermed de første utenfor Danmark til å utarbeide analyser av sin relasjonelle kapasitet.

2018 – Utgivelse av boken: Relationel Kapacitet – Sammenhæng i offentlige organisationer

I 2018 utkommer det første store skriveprosjektet, som presenterer det første arbeidet med relasjonell kapasitet. Boken utgjør et viktig vendepunkt fra konsulent mot forskning og datastøttet plattform, til analyser av relasjonell kapasitet. Du kan kjøpe boken her: http://www.forlagetmindspace.dk/udgivelser/udgivelser-om-ledelse-og-organisationer/relationel-kapacitet

2019 – Ansættelsen af Ole Dalvang som Direktør og Partner

Analyseplattformen Joint Action Analytics viste seg å være midt i blinken for å skape oversikt, klarhet og strategiske intervensjoner som forbedrer samarbeidskvaliteten og dermed sikrer bedre sammenheng og bedre resultater i tverrgående innsatser. For å drive utviklingen av Joint Action Analytics videre og gjøre det tilgjengelig for så mange brukere som mulig, var det et naturlig skritt i 2019 å finne den riktige profilen til å ta seg av salgsdelen. Det er en oppgave som involverer aktiviteter både i Danmark og i resten av Norden. Her falt valget på Ole Dalvang, som kom fra Rambøll Management.