Joint Action bidrar til strategisk utvikling av
sammenhengende innsats rundt komplekse

og tverrfaglige oppgaver

Joint Action Learning

Hva er Joint Action Learning?

 
1

Tilgang til E-Learning

Dere får fri tilgang til vår e-læringsplattform for analysebrukere og ledere.

 
2

Strategisk coaching

Tilrettelegging og løpende evaluering av en strategisk og systematisk fremdriftsplan for arbeidet med relasjonell kapasitet.

 
3

Kvartalsvise møter

Vi vil bidra med løpende rådgivning, coaching og ny kunnskap i møter med ledere og nøkkelpersoner.

 
4

Løpende oppdatering

Dere vil få introduksjonsforløp for alle nye ledere og brukere til analyseplattformen og relaterte metoder. Forløpene er nettbaserte – varighet og hyppighet avtales nærmere.

Relasjonell Koordinering

Offisiell Organisasjons Partner

Joint Action er en offisiell partner av Relational Coordination Research Collaboration (RCRC) grunnlagt av professor Jody Hoffer Gittell.