Kurs i relasjonell kapasitet og samhandling

Joint Action tilbyr nå et kurs for ledere, rådgivere og koordinatorer som arbeider i
offentlig sektor med å utvikle samarbeid om komplekse velferdsutfordringer,
på tvers av faglige og organisatoriske grenser.

Kurset i Sammenhengende ledelse, tjenester og løsninger setter deltagerne
i stand til å utvikle effektive tverrfaglige og tverr-organisatoriske arbeidsprosesser.
Kurset bygger på nyere forskning, samt mange års erfaring fra arbeidet med
ledelse av komplekse og dynamiske arbeidsprosesser.