Joint Action er internasjonalt ledende eksperter innen utvikling av
sammenhengende innsats rundt komplekse og tverrfaglige oppgaver

Forskning om chefrollen for at skabe Relationel Kapacitet i danske børn- og ungeforvaltninger

Jonas Poulsen, Konsulent & Carsten Hornstrup PhD., Direktør

I Joint Action har vi gennem flere år arbejdet med og forsket i, hvordan offentlige organisationer, kan sikre sammenhæng og helhed, i løsningen af komplekse velfærdsudfordringer. Inspireret af forskningen i relationel koordinering og relationel ledelse.

Oplæg til Konference om ”Ledelse af Relationel Kapacitet” august 2022 i Aarhus

Martin Østergaard Christensen, Stadsdirektør

Når jeg ser på hvordan jeg som topleder arbejder ind i relationel koordinering – og hvordan vi som topledere får omsat visioner og strategier, så er der en ting jeg har taget med mig: At kommunikere intenst og meget.

LES FLERE ARTIKLER

Samarbejde med Aarhus Universitet

Et forskningsprosjekt om sammenhengende innsatser

I et tett samarbeid med fem danske kommuner og forskere fra Aarhus Universitet har vi gjennomført et forskningsprosjekt rettet mot…

Joint Action Analytics

Utviklingen av relasjonell kordinering

I vårt arbeid med relasjonell koordinering i de danske kommunene er vi støtt på en del forhold som gjør at vi i en rekke sammenhenger kommer til kort med den kjente modellen for relasjonell koordinering.

Joint Action Analytics

Kommunale sjefer og arbeidet med den tverrgående innsatsen

I vårt arbeid med relasjonell koordinering i de danske kommunene er vi støtt på en del forhold som gjør at vi i en rekke sammenhenger kommer til kort med…

Carsten Hornstrup og Jacob Storch

Første kapitel af Relationel Kapacitet – Sammenhæng i Offentlige Organisationer

Danske offentlige organisationer har gennemgået store forandringer de sidste ti år. Drevet f dels en finanskrise, der i en lang periode har nødvendiggjort..

Joint Action

HR artikelserie om en ny generation af HR-målinger

Trivsel og engagement og øget relationel kapacitet. Med en verden med stadig større krav til organisationers evne til tilpasning, innovation..

Ragnhild Kvålshaugen, Julie H. Svendsen og Sarah L. Bjønness

Relasjonell Kapasitet i Bygg- og Anleggssektoren

Evalueringer av samarbeid og relasjoner mellom aktører i tidligfase er av stor betydning for å utvikle produktivt samarbeid som er preget av gjensidig..

Borgeren som primær interessent

Fokus i denne artikkelen er på å utvikle forståelsen av når medarbeiderne i forvaltningen
lykkes med å sikre helhetsorienterte forløp for borgerne. Artikkelen presenterer et forslag
til hvordan borgernes opplevelser kan brukes som ytelsesindikator.