«Me får ikkje utnytta ressursane godt nok, og tenestene ut mot innbyggarane
er ikkje alltid så gode som dei kunne ha vore. Arbeidet med Relasjonell Kapasitet skal bidra
til at innsatsane blir samkøyrt og koordinert, og at dei blir mindre fragmenterte!»

Jan Myrekrok, Rådmann

Jan Myrekrok, Rådmann:

  • Behovet for å jobbe med Relasjonell Kapasitet kommer fra et ønske om at brukeren skal oppleve oss som èn kommune – på tross av en stor geografisk spredning. En av utfordringene er at vi løser en del av oppgavene via interkommunalt samarbeid som har ulike vertskommuner som kan ligge langt vekk fra oss.
  • Vi har hatt eksempler på familier med stort hjelpebehov, som har møtt opp til 18 ulike fagpersoner. Vi har et ønske om at innbyggerne opplever å bli tatt vare på og at det ikke forventes at innbyggeren selv skal navigere i dette.
  • Det er givende å jobbe sammen med Joint Action – vi har lært mye. Det har gitt oss et nytt blikk for måten vi jobber på.