«Relasjonell kapasitet er en forutsetning for at vi kan lykkes med vår samhandling.»

Ingvild Dahl, Kommunalsjef for BFT (Barne- og Familietjenesten)