«Potensialet er stort, hvis enhetene blir bedre til å tenke helhetlig.
Kartleggingene av Relasjonell Kapasitet gir et veldig godt bilde av
hvor man står – og det er godt utgangspunkt for utvikling”

Lars Terje Pedersen, seksjonsleder i Konsulenttjenester (UKE)

Oslo Kommune

Dorothee Kaiser-Gjessing, Organisasjonskonsulent, Oslo Kommune, Utviklings- og kompetanseenheten

  • I Oslo Kommune har vi et stort prosjekt som heter «Sammen for Oslo» hvor strategisk samarbeid på tvers er et sentralt element.
  • Konferansen er spennende for oss som jobber i Oslo Kommune, fordi den setter fokus på sammenhengende tjenester og sammenhengende ledelse.
  • Vi kan ikke lenger kan løse de komplekse velferdsutfordringer alene i våre etater og hver for seg, men vi trenger å jobbe mye mere strategisk på tvers, så foredragene ga meg virkelig et løft og hjalp meg til å løfte blikket.