«Moss kommune har et mål om å komme tidligere i gang med en helhetlig innsats med
sårbare barn og familier. Med analyser av relasjonell kapasitet vil vi få effektmålinger
for det tverrfaglige samarbeidet – og det vil bidra til at vi kan forbedre oss».

Silje Hobbel, Direktør for kultur, oppvekst og aktivitet