«Gjennom kartlegging av kvaliteten på samarbeidet på tvers av fagområder
og tjenester – relasjonell kapasitet – ønsker vi å komme fram til mer
formålstjenlige samarbeidsformer. Vi har kommet langt, men vi er ikke mål.»

Ros-Mari Berre, kommunalsjef barn og unge