«Vi er på jakt etter god samhandling. Vi ønsker å få en innsikt i
hvordan det fungerer og hva vi kan gjøre bedre. I dette arbeidet,
vil Relasjonell Kapasitet spille en sentral rolle.»

Terje Næss, Kommunalsjef Oppvekst, Utdanning og Kultur