«Komplekse familiesaker krever samarbeid og gode relasjoner mellom alle relevante tjenester i kommunen. I
Levanger kommune måler vi den relasjonelle kapasiteten. For å forbedre oss»

Torhild Grevskott, Kognitiv Terapeut MSc