«Hamar kommune ønsker å iverksette tidlig og koordinerte tjenester til barn,, unge og deres familier.
Å sette barn og unge først er viktig for å innfri målsettingen om å være landets beste kommune for barn og unge.
For å lykkes med dette, setter vi nå i gang en prosess for å øke vår Relasjonelle Kapasitet støttet av Joint Action.»

Dordy Wilson, Kommunalsjef opplæring og oppvekst