VINJE KOMMUNE

Jan Myrekrok, Rådmann:

  • Behovet for å jobbe med Relasjonell Kapasitet kommer fra et ønske om at brukeren skal oppleve oss som èn kommune – på tross av en stor geografisk spredning.
  • Det er givende å jobbe sammen med Joint Action – vi har lært mye. Det har gitt oss et nytt blikk for måten vi jobber på.

, ,