Arrangementer

Konferanse

Vår årlige konferanse
om ledelse av relasjonell kapasitet

Webinarer

Oppdateres jevnlig med
nye datoer og temaer

Boklansering og fagdag

Om hvordan ledere kan arbeide med
relasjoner og kommunikasjon

Oslo Kommune

Dorothee Kaiser-Gjessing, Organisasjonskonsulent, Oslo Kommune, Utviklings- og kompetanseenheten

  • I Oslo Kommune har vi et stort prosjekt som heter «Sammen for Oslo» hvor strategisk samarbeid på tvers er et sentralt element.
  • Konferansen er spennende for oss som jobber i Oslo Kommune, fordi den setter fokus på sammenhengende tjenester og sammenhengende ledelse.
  • Vi kan ikke lenger kan løse de komplekse velferdsutfordringer alene i våre etater og hver for seg, men vi trenger å jobbe mye mere strategisk på tvers, så foredragene ga meg virkelig et løft og hjalp meg til å løfte blikket.