Værktøy og metode for kartlegging, utvikling og styring
av sammenhengende ledelse, innsatser og løsninger i offentlige organisasjoner

En del av Joint Action

Hva er Joint Action Analytics?

 
1

Analyseplattform

Du kan enkelt og raskt kartlegge kvaliteten av deres samarbeid. Du får rapporter som gir overblikk og indikerer konkrete forbedringsmuligheter.

 
2

Metode

Vi utdanner dere i å identifisere utfordringene og samarbeidsrelasjonene. Vi utdanner dere i hvordan dere forholder dere til resultatene, og hvordan dere arbeider systematisk for å oppnå deres mål.

 
3

Forskning

Våre metoder er evidensbaserte, og bygger på vår egen og internasjonal forskning. Vi forsker og uttvikler løpende nye best practice-metoder, som dere får tilgang til.

 
4

Rådgivning

Vi bidrar med rådgivning og erfaring. Vi bidrar med trening og utdannelse av deres ledere og medarbeidere.