Joint Action er en software virksomhed med internasjonale
førende eksperter på utvikling av sammenhengende
innsatser rundt komplekse og tverrfaglige oppgaver.

I Joint Action leverer vi en kombinert IT- og
rådgivningsløsning, som bidrar til å sikre sammenhengende velferdsløsninger
i offentlige organisasjoner.

Vi bygger din kapasitet for å sikre høy kvalitet og effektivitet i arbeidet med komplekse oppgaver og arbeidsprosesser.

Du får presise målinger av det organisatoriske samholdet, som kombinert med effektive metoder og råd sikrer sammenhengende løsninger.

, ,
Våre tjenester

Hva er Joint Action?

Joint Action utvikler og tilbyr både analytiske og dialogiske praksisverktøyer til styring og
utvikling av organisasjoners evne til tvergående samarbeid omkring de mest komplekse,
tverfaglige og tverorganisatoriske oppgaver og arbeidsprosesser.

Joint Action har utviklet prinsipper og metoder, som både gir data på og understøtter
utviklingen av den organisatoriske sammenhengskraften. Vi kaller det for Relasjonell Kapasitet.

Les mer om våre produkter nedenfor:

Relasjonell Kapasitet er evnen til å skape produktive samarbeidsrelasjoner rundt komplekse og dynamiske, tverfaglige og tverorganisatoriske oppgaver, når og hvor behovet oppstår.